Nový software SURE Aerial
Nový software SURE Aerial
PRIMIS
Nový software SURE Aerial

Od nového roku máme k dispozici nový program - SURE aerial - určený k tvorbě korelovaného mračna bodů, DSM, true ortofota a také texturovaného 3D modelu reality. Jedinými dvěma vstupy jsou vyvolané RGB (RGBI) snímky ze svislého senzoru nebo ze šikmého systému kamer a parametry externí orientace snímků po výpočtu aerotriangulace. Program je optimalizovaný pro práci s velkým množstvím dat a není potřeba manuální editace seamline.

Více informací o software na stránkách výrobce: http://www.nframes.com/products/sure-aerial

Koho jsme v roce 2017 podpořili?
Koho jsme v roce 2017 podpořili?
PRIMIS
Koho jsme v roce 2017 podpořili?

V roce 2017 jsme se stali sponzory několika akcí v brněnském regionu - jak oborových, tak i mimooborových.

International Geodetic Pentathlon 2017 (SPŠ stavební Brno)

Jako první jsme v roce 2017 podpořili studenty Střední průmyslové školy stavební v Brně, aby se mohli vydat do slovenského Lučence na XII. ročník geodetického pentatlonu, který se letos konal 21. - 22. dubna. Geodetický pentatlon je sportovně-vědomostní soutěž, kterou pořádá Střední průmyslová škola stavební Oskara Winklera v Lučenci ve spolupráci s občanským sdružením STAV-GEO Lučenec. Jejím cílem a posláním je navázání mezinárodních kontaktů mezi studenty geodetických a geoinformačních škol z různých zemí, porovnání jejich teoretických vědomostí a praktických zručností a vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností.

Náplní soutěže je absolvování trasy dlouhé několik kilometrů se stanovišti, na kterých se vykonávají jednotlivé soutěžní disciplíny, kterými jsou typické činnosti geodeta a vědomostní test z oblasti geodézie, kartografie, fotogrammetrie nebo GIS.

Soutěž je v regionu střední Evropy jedinečná a letošního ročníku se zúčastnilo 29 soutěžních týmů ze 16 škol z České republiky, Slovenska a Maďarska.

IG5 - Internation Geodetic Pentathlon | SPŠ stavební Brno

Geopárty 2017 (FAST VUT v Brně)

Mezi akce, které sponzorujeme pravidelně, se řadí Geopárty, kterou pořádají studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie na Fakultě stavební VUT v Brně. Tato již tradiční akce se letos konala 29. listopadu a byl to kulatý 40. ročník. Každoročně se této společensko-zábavní akce účastní asi 300 studentů oboru Geodézie a kartografie, zástupců z řad vyučujících a absolventů FAST VUT v Brně. Oficiálním programem Geopárty je pasování studentů prvního ročníku do „Cechu zeměměřického“.

FAST VUT v Brně | Ústav geodézie

Tradiční silvestrovský běh do schodů v Bílovicích nad Svitavou

Poslední sponzorovanou akcí byl již tradiční silvestrovský běh do schodů, který letos poprvé pořádal ROB SK Radiosport Bílovice nad Svitavou společně s obcí Bílovice nad Svitavou. Letos se konal již 28. ročník této tradiční akce, na níž se slaví jak konec starého, tak začátek nového roku. I letos se startovalo pod schody u nádraží v několika kategoriích pro ženy, muže i děti. Celkem se závodu zúčastnilo 157 závodníků a vůbec nejrychlejším závodníkem se stal Michal Suchánek v čase 23,17 s.

Silvestrovský běh do schodů

Tradiční slavnostní zakončení roku
Tradiční slavnostní zakončení roku
PRIMIS
Tradiční slavnostní zakončení roku

Tak jako každý rok, i letos jsme se setkali na slavnostním zakončení roku. Program a místo konání měla pro letošek na starost hradecká pobočka. Na programu byla ukázka letecké techniky a vybavení na hradeckém letišti včetně ukázky nových prostor, kam se má naše letová sekce přestěhovat. Po krátké procházce po vánočních trzích jsme se přesunuli do Hvězdárny a planetária, kde jsme mimo jiné zhlédli film "Sen o létání" (v originále Dream to Fly, trailer), jež popisuje to, jak se lidé naučili létat.

"Vydejte se spolu s námi za tajemstvím létání spolu s Leonardem da Vinci, bratry Montgolfierovými, Wrightovými a dalšími vynálezci. Ochutnejte dobrodružství poznání a proměnu odvěkých snů v realitu, od úsvitu lidských věků až po současnost."

Vyvrcholením celodenního programu pak bylo milé neformální setkání u dobrého jídla v Hospůdce u Mlejna.

Přijďte nás navštívit na INTERGEO 2017!
PRIMIS
Budeme na INTERGEO 2017!

Ve dnech 26. až 28. září 2017 se koná další ročník konference a veletrhu pro geodézii a geoinformatiku - INTERGEO. Letošní ročník se uskuteční v přijatelné vzdálenosti od České republiky a to konkrétně v Berlíně, a tak jsme se rozhodli, že u této výjimečné události pro celý náš obor nemůžeme chybět. Vydáte-li se tedy na INTERGEO, určitě se zastavte u našeho stánku, který bude umístěn v hale 3.1, číslo stánku C3.004 (viz mapka).

INTERGEO je přední světový veletrh geodézie, geoinformací a pozemkového managementu. V roce 2016 navštívilo veletrh přes 17 000 návštěvníků z celkem 107 zemí světa. Na letošní ročník je potvrzeno přes 500 vystavovatelů z více než 30 zemí. Veletrh se koná od úterý do čtvrtka a každý den bude otevřeno od deváté hodiny ráno do šesté hodiny odpolední.

Přijďte si popovídat s našimi zaměstnanci nad skleničkou piva. Těšíme se na Vás!

Pro více informací navštivte, prosím, oficiální web INTERGEO 2017.

Nové bankovní spojení
PRIMIS
Nové bankovní spojení

Abychom mohli i nadále udržovat náš standard v platebním styku, museli jsme od 1. července 2017 přistoupit ke změně banky. Dochází tak k postupné migraci na nová čísla účtu, a proto Vás prosíme, abyste si zaktualizovali naše fakturační údaje. Nově nás najdete pod hlavičkou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Bankovní účet CZK: 2114592162/2700 (IBAN: CZ6327000000002114592162)
Bankovní účet EUR: 2114592170/2700 (IBAN: CZ4127000000002114592170)
SWIFT/BIC: BACXCZPP

Stěhování do nových kanceláří
PRIMIS
Stěhování do nových kanceláří

Od konce února 2017 sídlí naše brněnská pobočka v nových prostorách. Nepřestěhovali jsme se příliš daleko, stále sídlíme na Lesné na ulici Slavíčkova 827/1a v budově Agroprojektu, dokonce i čtvrté patro nám zůstalo. Jedinou změnou, kterou pocítíte, když náš přijdete navštívit, bude, že od výtahu/schodiště neodbočíte doprava, ale doleva. Přestěhováním jsme získali velice pěkné prostory včetně vlastní recepce a pěkného výhledu na Brno. Přijďte nás navštívit.

IPR Praha vydalo historickou OFM Prahy jako Story Map
PRIMIS
IPR Praha vydalo historickou OFM Prahy jako Story Map

14. února 2017 publikoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) tzv. Story Maps (mapu s příběhem), kde je k nahlédnutí nejen letecký pohled na válečnou Prahu, ale především je aplikace doplněna o komentáře k jednotlivým zasaženým objektům a fotografie z archivu IPR Praha.

Aplikaci "Nálety na Prahu 1944 - 1945" si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: http://iprpraha.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7b7eccf7075f4d23bf62b6b1d689aa3c.

"Na samém sklonku druhé světové války nebyla ani Praha ušetřena rozsáhlejších škod a obětí na životech. Stala se cílem tří leteckých bombardování, nejprve 15. 11. 1944, poté 14. 2. 1945 a nakonec 25. 3. 1945. Nálety na Prahu si vyžádaly více než 1200 mrtvých a poškozeny byly zejména čtvrti Nové Město, Holešovice, Smíchov, Vršovice, Vinohrady, Žižkov, Libeň, Kbely, Letňany a Čakovice."

PRIMIS
Získali jsme certifikát ISO 9001

Certifikát potvrzující zavedení a používání systému managementu kvality pro předmět činnosti Letecké snímkování a Zpracování dat, jsme již v dubnu získali pro naši hradeckou pobočku. V listopadu se pak přidala i naše brněnská pobočka.

Mezinárodní norma ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality specifikuje požadavky na systém managementu kvality tam, kde organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, a ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů.

Certifikát ke stažení

Konference GIS ESRI v ČR
PRIMIS
Konference GIS ESRI v ČR

2. a 3. listopadu 2016 proběhla v prostorách Kongresového centra Praha 25. konference GIS ESRI ČR, které jsme se zúčastnili, abychom se seznámili s novinkami v ArcGIS. Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS.

Více informací o konferenci naleznete na stránkách konference a ve sborníku příspěvků.

Český Krumlov ve 3D
PRIMIS
Český Krumlov ve 3D

České firmě Citationtech, která vyvíjí softwarový nástroj Melown Maps pro zobrazování 3D modelů měst, jsme dodali podklady pro vytvoření 3D modelu města Český Krumlov. Melown Maps je komerční softwarový systém pro vytváření 3D modelů krajiny z leteckých fotografií a poskytuje nástroje pro zobrazování 3D map v internetovém prohlížeči.

3D model si můžete prohlédnout na adrese https://www.melown.com/console/link/I2OGVGkFqeXfabyLqPIj.