Professional
Imaging
PRIMIS
 
PRIMIS and Mapping
Solutions
 
 
Kdo jsme a co umíme?

Jsme v oboru geoinformací mladá společnost, postavená na pevných základech. Většina členů našeho týmu může nabídnout dvacet a více let rozsáhlých praktických zkušeností ve všech námi představených oblastech.

Ke zpracování dat používáme osvědčené kombinace aplikací firem Bentley (MicroStation), Intergraph, inpho (Trimble) a Terrasolid.

Disponujeme vlastním letadlem a digitální kamerou.

Letecké snímkování

Naplánujeme pro vás, a naším letadlem zajistíme, letecké snímkování, včetně výběru a zaměření vlícovacích bodů ...

 
Letecké snímkování

Naplánujeme pro vás, a naším letadlem CESSNA 402B zajistíme, letecké snímkování, včetně výběru a zaměření vlícovacích bodů. Letecké snímkování dokážeme nabídnout nejen ve standardních pásmech RGB a NIR (CIR), jsme schopni zprostředkovat i pořízení snímků termálních či hyperspektrálních, a nejen z pilotovaných nosičů, ale i z aparatur UAV/UAS. Na fotce OK-MIS.

OK-MIS

Laserové skenování

Naplánujeme pro vás, a prostřednictvím našich partnerů zajistíme, letecké i pozemní laserové skenování a to včetně skenování z mobilních pozemních prostředků ...

 
Laserové skenování

Naplánujeme pro vás, a prostřednictvím našich partnerů zajistíme, letecké i pozemní laserové skenování a to včetně skenování z mobilních pozemních prostředků. Mračna laserových bodů jsme pro vás schopni umístit správně v geoprostoru a připravit je pro další zpracování (například 3D mapování), případně se o mapování samotné postarat za vás.

Aerotriangulace

Letecké snímky pro vás nejen pořídíme, ale zajistíme i jejich správné umístění v geoprostoru prostřednictvím aerotriangulace. Používáme ...

 
Aerotriangulace

Letecké snímky pro vás nejen pořídíme, ale zajistíme i jejich správné umístění v geoprostoru prostřednictvím aerotriangulace. Používáme nejmodernějších metod s využitím automatické korelace spojovacích a navazovacích bodů, s použitím GNSS/INS určených středů projekcí v rámci svazkového vyrovnání či autokalibrace parametrů vnitřní orientace kamer. Poradíme si i s historickými snímky nebo se snímky z neměřických kamer pořízenými z nestandardních nosičů.

Fotogrammetrické mapování

Zajistíme pro vás 2D i 3D mapování klasickými mono či stereoskopickými fotogrammetrickými metodami ...

 
Fotogrammetrické mapování

Zajistíme pro vás 2D i 3D mapování klasickými mono či stereoskopickými fotogrammetrickými metodami z leteckých i pozemních snímků. Jsme schopni zprostředkovat kartografické výstupy v nejrůznějších formátech a standardech. Samozřejmostí je pro nás topologická čistota dat či navázaní databázových atributů na mapované prvky.

 
DTM a DSM

Dokážeme pro vás zpracovat DTM (digitální model terénu) a DSM (digitální model povrchu) jak metodou klasického fotogrammetrického vyhodnocení ...

 
DTM a DSM

Dokážeme pro vás zpracovat DTM (digitální model terénu) a DSM (digitální model povrchu) jak metodou klasického fotogrammetrického vyhodnocení leteckých snímků, tak klasifikací bodových mračen leteckého laserového skenování. Jako zdrojů dat také běžně využíváme bodů DTM a DSM pořízených nejmodernějšími metodami automatické korelace stereoskopických párů snímků.

3D modelování

Jsme schopni vám nabídnout 3D modelování objektů s využitím nejrůznějších datových zdrojů a to jak větších územních celků z dat pořízených ze vzdušných ...

 
3D modelování

Jsme schopni vám nabídnout 3D modelování objektů s využitím nejrůznějších datových zdrojů a to jak větších územních celků z dat pořízených ze vzdušných prostředků, tak menších územních či technologických celků z dat pořízených z pozemních zařízení.

Ortofotomapa

Nabízíme zpracování ortofomap v rozlišení a kvalitě přesně podle vašich požadavků a potřeb nejen ve standardních RGB a CIR výstupech, ale například i zpracování ...

 
Ortofotomapa

Nabízíme zpracování ortofomap v rozlišení a kvalitě přesně podle vašich požadavků a potřeb nejen ve standardních RGB a CIR výstupech, ale například i zpracování ortofotomap z historických či termálních snímků. Využíváme sofistikovaných metod, které snižují náročnost manuální editace a umožňují dosáhnout optimálních výsledků za kratší čas, než je obvyklé. Jsme schopni zabezpečit i tvorbu tzv. trueorto, kde pomocí speciálních metod eliminujeme zakryté prostory vzniklé sklonem budov v klasické ortofotomapě.

Projektové vedení a kontrola kvality

Jsme připraveni nabídnout odborné projektové vedení a kontrolu kvality ve všech představených oblastech ...

 
Projektové vedení a kontrola kvality

Jsme připraveni nabídnout odborné projektové vedení a kontrolu kvality ve všech představených oblastech. Zajistíme, aby vaše prostředky vložené do projektů přinesly kýžené výsledky v požadované formě a kvalitě. Projektové vedení dokážeme nabídnout jak v českém/slovenském jazykovém prostředí, tak jazykovém prostředí anglickém a německém.

 

Kontaktujte nás

PRIMIS spol. s r. o.

Pracoviště

Slavíčkova 827/1a

638 00 Brno

Tel: +420 534 008 769
Mob: +420 724 013 013

Fakturační údaje

PRIMIS spol. s r. o.
IČ: 02402718
DIČ: CZ02402718 
Slavíčkova 827/1a 
638 00 Brno


Platební možnosti

Zeptejte se nás