Letecké snímkování

Naplánujeme pro vás, a našimi letadly Cessna zajistíme, kolmé nebo šikmé letecké měřické snímkování, včetně výběru a zaměření vlícovacích bodů. Letecké snímkování dokážeme nabídnout nejen ve standardních pásmech RGB a NIR (CIR), jsme schopni zajistit i pořízení snímků termálních či hyperspektrálních, nejen z pilotovaných nosičů, ale i z aparatur UAV.

Laserové skenování

Naplánujeme pro vás, a vlastními prostředky zajistíme, letecké i pozemní laserové skenování a to včetně skenování z mobilních pozemních prostředků. Mračna laserových bodů jsme pro vás schopni umístit správně v geoprostoru a připravit je pro další zpracování (například 3D mapování), případně se o mapování samotné postarat za vás.

Aerotriangulace

Letecké snímky pro vás nejen pořídíme, ale zajistíme i jejich správné umístění v geoprostoru prostřednictvím aerotriangulace. Používáme nejmodernějších metod s využitím automatické korelace spojovacích a navazovacích bodů, s použitím GNSS/INS určených středů projekcí v rámci svazkového vyrovnání či autokalibrace parametrů vnitřní orientace kamer.

Fotogrammetrické mapování

Zajistíme pro vás 2D i 3D mapování klasickými mono či stereoskopickými fotogrammetrickými metodami z leteckých i pozemních snímků. Jsme schopni zprostředkovat kartografické výstupy v nejrůznějších formátech a standardech. Samozřejmostí je pro nás topologická čistota dat či navázaní databázových atributů na mapované prvky.

DTM a DSM

Dokážeme pro vás zpracovat DTM (digitální model terénu) a DSM (digitální model povrchu) jak metodou klasického fotogrammetrického vyhodnocení leteckých snímků, tak klasifikací bodových mračen leteckého laserového skenování.

3D modelování

Jsme schopni vám nabídnout 3D modelování objektů s využitím nejrůznějších datových zdrojů a to jak větších územních celků z dat pořízených ze vzdušných prostředků, tak menších územních či technologických celků z dat pořízených z pozemních zařízení.

Ortofotomapa

Nabízíme zpracování ortofomap v rozlišení a kvalitě přesně podle vašich požadavků a potřeb nejen ve standardních RGB a CIR výstupech, ale například i zpracování ortofotomap z historických či termálních snímků.

Skenování analogových snímků

Vlastníme tři fotogrammetrické skenery Vexcel UltraScan 5000 a každý rok naskenujeme tisíce archivních leteckých snímků. Dokážeme skenovat negativy, diapozitivy i kontaktní papírové kopie leteckých snímků, a to jak individuálně rozřezané, tak z rolí, až do formátu 30 x 30 cm.

GIS aplikace

Dokážeme pro Vás vizualizovat, analyzovat a interpretovat data tak, abyste jasně porozuměli jejich vzájemným vztahům či trendům. Vyrobíme pro vás rastrové i vektorové podklady do vašich GIS systémů. Máme zkušenosti s digitalizací tisíců kilometrů čtverečních a práce s 3D daty je pro nás samozřejmostí.

Projektové vedení a QC

Jsme připraveni nabídnout odborné projektové vedení a kontrolu kvality ve všech představených oblastech. Zajistíme, aby vaše prostředky vložené do projektů přinesly kýžené výsledky v požadované formě a kvalitě.