Jsme mladá společnost, postavená na pevných základech. Většina členů našeho týmu může nabídnout dvacet a více let rozsáhlých praktických zkušeností ve všech námi představených oblastech.

Naše služby začínají plánováním letu, pokračují sběrem a zpracováním fotogrammetrických i laserových dat a končí dodáním výsledného produktu v nejrůznějších formách a formátech. Naše propracované technologické postupy zachovávají patřičnou kvalitu s cílem uspokojit potřeby našich zákazníků z různých koutů světa.

Ke zpracování dat používáme především osvědčené kombinace aplikací firem Bentley, Hexagon, IGI, Terrasolid, Trimble a Vexcel.

Disponujeme vlastními letadly a digitálními kamerami.

Cessna 402 (OK-MIS)

Nejstarší a zároveň "nejzkušenější" letadlo v naší flotile, Cessna 402B, je využíváno primárně pro letecké snímkování kamerou Vexcel UltraCam Xp, která je nainstalována v gyrostabilizačním rámu SOMAG GSM 3000. V letadle je GPS/IMU jednotka IGI AEROcontrol-IIITM. Cessna je osazena dvěma dírami v podlaze, což umožňuje simultánní sběr dat dvěma senzory v reálném čase. Nejčastěji využívaná kombinace je velkoformátová fotogrammetrická kamera společně s laserovým skenerem.

Cessna 340 (OK-MIT)

Cessna 340A si cestu k nám našla nejpozději, a tak je nejmladším členem naší flotily. Využíváme ji primárně pro letecké snímkování kamerou Vexcel UltraCamp Xp, která je stejně jako v "MISce" nainstalována v gyrostabilizačním rámu SOMAG GSM 3000. V tomto letadla se nachází GPS/IMU jednotka IGI AEROcontrol-IITM.

Cessna 206 (OK-EKT)

Naše nejmenší letadlo, Cessnu 206F, využíváme zejména jako nosič leteckého laserového skeneru a pro zakázky malého rozsahu jako např. termosnímkování. Cessna je osazena gyroskopickým závěsem Leica PAV80 a GPS/IMU systémem Leica IPAS20.

Systém managementu kvality (ČSN EN ISO 9001:2009)

Podmínky pro vydání certifikátu potvrzující zavedení a používání systému managementu kvality pro předmět činnosti Letecké snímkování a Zpracování dat splnily obě naše pobočky - brněnská i hradecká.

Mezinárodní norma ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality specifikuje požadavky na systém managementu kvality tam, kde organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, a ujišťováním o shodě s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů.

Certifikát ke stažení