Skenování analogových snímků

Vlastníme tři fotogrammetrické skenery Vexcel UltraScan 5000 a každý rok naskenujeme tisíce archivních leteckých snímků.

Dokážeme skenovat negativy, diapozitivy i kontaktní papírové kopie leteckých snímků, a to jak individuálně rozřezané, tak z rolí, až do formátu 30 x 30 cm.


Letecké snímkování | Laserové skenování | Aerotriangulace | Fotogrammetrické mapování | DTM a DSM | 3D modelování | Ortofotomapa
Skenování analogových snímků | GIS aplikace | Projektové vedení a QC