Projektové vedení a QC

Jsme připraveni nabídnout odborné projektové vedení a kontrolu kvality ve všech představených oblastech. Zajistíme, aby vaše prostředky vložené do projektů přinesly kýžené výsledky v požadované formě a kvalitě.

Projektové vedení dokážeme nabídnout jak v českém/slovenském jazykovém prostředí, tak jazykovém prostředí anglickém a německém.


Letecké snímkování | Laserové skenování | Aerotriangulace | Fotogrammetrické mapování | DTM a DSM | 3D modelování | Ortofotomapa
Skenování analogových snímků | GIS aplikace | Projektové vedení a QC