Ortofotomapa

Nabízíme zpracování ortofomap v rozlišení a kvalitě přesně podle vašich požadavků a potřeb nejen ve standardních RGB a CIR výstupech, ale například i zpracování ortofotomap z historických či termálních snímků.

Využíváme sofistikovaných metod, které snižují náročnost manuální editace a umožňují dosáhnout optimálních výsledků za kratší čas, než je obvyklé.

Jsme schopni zabezpečit i tvorbu tzv. trueorto, kde pomocí speciálních metod eliminujeme zakryté prostory vzniklé sklonem budov v klasické ortofotomapě.


Letecké snímkování | Laserové skenování | Aerotriangulace | Fotogrammetrické mapování | DTM a DSM | 3D modelování | Ortofotomapa
Skenování analogových snímků | GIS aplikace | Projektové vedení a QC