Nový software SURE Aerial
PRIMIS

Nový software SURE Aerial

Od nového roku máme k dispozici nový program - SURE aerial - určený k tvorbě korelovaného mračna bodů, DSM, true ortofota a také texturovaného 3D modelu reality. Jedinými dvěma vstupy jsou vyvolané RGB (RGBI) snímky ze svislého senzoru nebo ze šikmého systému kamer a parametry externí orientace snímků po výpočtu aerotriangulace. Program je optimalizovaný pro práci s velkým množstvím dat a není potřeba manuální editace seamline.

Více informací o software na stránkách výrobce: http://www.nframes.com/products/sure-aerial