Koho jsme v roce 2017 podpořili?
PRIMIS

Koho jsme v roce 2017 podpořili?

V roce 2017 jsme se stali sponzory několika akcí v brněnském regionu - jak oborových, tak i mimooborových.

International Geodetic Pentathlon 2017 (SPŠ stavební Brno)

Jako první jsme v roce 2017 podpořili studenty Střední průmyslové školy stavební v Brně, aby se mohli vydat do slovenského Lučence na XII. ročník geodetického pentatlonu, který se letos konal 21. - 22. dubna. Geodetický pentatlon je sportovně-vědomostní soutěž, kterou pořádá Střední průmyslová škola stavební Oskara Winklera v Lučenci ve spolupráci s občanským sdružením STAV-GEO Lučenec. Jejím cílem a posláním je navázání mezinárodních kontaktů mezi studenty geodetických a geoinformačních škol z různých zemí, porovnání jejich teoretických vědomostí a praktických zručností a vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností.

Náplní soutěže je absolvování trasy dlouhé několik kilometrů se stanovišti, na kterých se vykonávají jednotlivé soutěžní disciplíny, kterými jsou typické činnosti geodeta a vědomostní test z oblasti geodézie, kartografie, fotogrammetrie nebo GIS.

Soutěž je v regionu střední Evropy jedinečná a letošního ročníku se zúčastnilo 29 soutěžních týmů ze 16 škol z České republiky, Slovenska a Maďarska.

IG5 - Internation Geodetic Pentathlon | SPŠ stavební Brno

Geopárty 2017 (FAST VUT v Brně)

Mezi akce, které sponzorujeme pravidelně, se řadí Geopárty, kterou pořádají studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Geodézie a kartografie na Fakultě stavební VUT v Brně. Tato již tradiční akce se letos konala 29. listopadu a byl to kulatý 40. ročník. Každoročně se této společensko-zábavní akce účastní asi 300 studentů oboru Geodézie a kartografie, zástupců z řad vyučujících a absolventů FAST VUT v Brně. Oficiálním programem Geopárty je pasování studentů prvního ročníku do „Cechu zeměměřického“.

FAST VUT v Brně | Ústav geodézie

Tradiční silvestrovský běh do schodů v Bílovicích nad Svitavou

Poslední sponzorovanou akcí byl již tradiční silvestrovský běh do schodů, který letos poprvé pořádal ROB SK Radiosport Bílovice nad Svitavou společně s obcí Bílovice nad Svitavou. Letos se konal již 28. ročník této tradiční akce, na níž se slaví jak konec starého, tak začátek nového roku. I letos se startovalo pod schody u nádraží v několika kategoriích pro ženy, muže i děti. Celkem se závodu zúčastnilo 157 závodníků a vůbec nejrychlejším závodníkem se stal Michal Suchánek v čase 23,17 s.

Silvestrovský běh do schodů