Laserové skenování

Naplánujeme pro vás, a vlastními prostředky zajistíme, letecké i pozemní laserové skenování a to včetně skenování z mobilních pozemních prostředků.

Mračna laserových bodů jsme pro vás schopni umístit správně v geoprostoru a připravit je pro další zpracování (například 3D mapování), případně se o mapování samotné postarat za vás.


Letecké snímkování | Laserové skenování | Aerotriangulace | Fotogrammetrické mapování | DTM a DSM | 3D modelování | Ortofotomapa
Skenování analogových snímků | GIS aplikace | Projektové vedení a QC