GIS aplikace

Dokážeme pro Vás vizualizovat, analyzovat a interpretovat data tak, abyste jasně porozuměli jejich vzájemným vztahům či trendům. Vyrobíme pro vás rastrové i vektorové podklady do vašich GIS systémů.

Máme zkušenosti s digitalizací tisíců kilometrů čtverečních a práce s 3D daty je pro nás samozřejmostí. Naši mladí GIS specialisté se nebojí ničeho a dokáží i pro váš problém vymyslet to správné řešení.


Letecké snímkování | Laserové skenování | Aerotriangulace | Fotogrammetrické mapování | DTM a DSM | 3D modelování | Ortofotomapa
Skenování analogových snímků | GIS aplikace | Projektové vedení a QC