Fotogrammetrické mapování

Zajistíme pro vás 2D i 3D mapování klasickými mono či stereoskopickými fotogrammetrickými metodami z leteckých i pozemních snímků.

Jsme schopni zprostředkovat kartografické výstupy v nejrůznějších formátech a standardech. Samozřejmostí je pro nás topologická čistota dat či navázaní databázových atributů na mapované prvky.


Letecké snímkování | Laserové skenování | Aerotriangulace | Fotogrammetrické mapování | DTM a DSM | 3D modelování | Ortofotomapa
Skenování analogových snímků | GIS aplikace | Projektové vedení a QC