Aerotriangulace

Letecké snímky pro vás nejen pořídíme, ale zajistíme i jejich správné umístění v geoprostoru prostřednictvím aerotriangulace.

Používáme nejmodernějších metod s využitím automatické korelace spojovacích a navazovacích bodů, s použitím GNSS/INS určených středů projekcí v rámci svazkového vyrovnání či autokalibrace parametrů vnitřní orientace kamer.

Poradíme si i s historickými snímky nebo se snímky z neměřických kamer pořízenými z nestandardních nosičů.


Letecké snímkování | Laserové skenování | Aerotriangulace | Fotogrammetrické mapování | DTM a DSM | 3D modelování | Ortofotomapa
Skenování analogových snímků | GIS aplikace | Projektové vedení a QC