3D modelování

Jsme schopni vám nabídnout 3D modelování objektů s využitím nejrůznějších datových zdrojů a to jak větších územních celků z dat pořízených ze vzdušných prostředků, tak menších územních či technologických celků z dat pořízených z pozemních zařízení.


Letecké snímkování | Laserové skenování | Aerotriangulace | Fotogrammetrické mapování | DTM a DSM | 3D modelování | Ortofotomapa
Skenování analogových snímků | GIS aplikace | Projektové vedení a QC